ورود به پنل کاربری
ستاد شاهد و ایثارگر
شهدا چشم و چراغ این ملت هستند.   (حضرت امام خمینی «ره»)                                                                                                                                                                                                                                               گاهی رنج و زحمت نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست.     (مقام معظم رهبری «مدظله العالی»)
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در تاریخ 1365/9/5 با عنوان ستاد پشتیبانی جنگ تشکیل شد و در تاریخ 1366/9/26 به معاون امور دفاعی تغییر نام پیدا کرد. در تاریخ 1368/8/22 به ستاد امور رزمندگان و در نهایت در تاریخ 1372/4/26 به گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر عنوان پیدا کرد. این ستاد در راستای فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) رسالت خدمت به خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را بر عهده دارد، تا گوشه ای از رشادتهای دلیرمردان این مرز و بوم را ارج نهاده و همواره یاد و خاطره ایشان را زنده نگهدارد.
 

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی